مبانی کمپرسور ها

تاريخچه كمپرسورها ،ترموديناميك گازها و فرآيندهاي تراكم در كمپرسورها، دسته بندي كمپرسورها ، كمپرسورهاي تناوبي،كمپرسورهاي دوراني،كمپرسورهاي گريز ازمركز،روانكاري كمپرسورها،خشك كردن گازها
مبانی کمپرسور هامبانی کمپرسور ها
قیمت قیمت : 1000 تومان
910 بازدید
نوع فایل : pdf