بهره برداری و کنترل کوره ها

فصل اول: كوره ها و انواع آن، فصل دوم: كوره و متعلقات آن، فصل سوم: عمليات نرمال كوره ، فصل چهارم: راه اندازي و توقف كوره
بهره برداری و کنترل کوره هابهره برداری و کنترل کوره ها
قیمت قیمت : 1000 تومان
3968 بازدید
نوع فایل : pdf