برج های خنک کننده

انوع برجهاي خنك كننده، مكانيزم انتقال حرارت در برجهاي خنك كن، طبقه بندي برجهاي خنك كن جريان مخالف، اجزاء برج خنك كن، مبدلهاي حرارتي، خصوصيات و ساختار، فاكتورهاي كنترل كمي و کيفی برج، عوامل مؤثر در بازدارن ده هاي خوردگي، تعريف بازدارنده ها، انواع خوردگي در برجهاي خنك كننده، تزريق گاز كلر و آب ژاول به برج خنك كن و ...
برج های خنک کنندهبرج های خنک کننده
قیمت قیمت : 1000 تومان
937 بازدید
نوع فایل : pdf