جداسازی و تقطیر

فرآیندهای جدا سازی، انواع برج و کاربرد آن، برجهای سینی دار، سیني غربالي ) Sieve Tray )، سینی دریچه ای) Valve Tray )، انواع Valve Tray و ....
جداسازی و تقطیرجداسازی و تقطیر
قیمت قیمت : 1000 تومان
1073 بازدید
نوع فایل : pdf