مبانی پمپها

مقدمه ای بر پمپاژ و انواع دپمپ ها، تئوری عملکرد پمپ های گریز از مرکز ، دسته بندی پمپ های گریز از مرکز ، پروانه ها ، سرعت مخصوص و کاربری آنها و غیره
مبانی پمپهامبانی پمپها
قیمت قیمت : 1000 تومان
1399 بازدید
نوع فایل : pdf