اصول دیگ های بخار

فصل اول- بررسي مولد هاي بخار ،فصل دوم- اصول كلي ديگ بخار، فصل سوم- توليد بخار،فصل چهارم- تصفيه آب به منظور توليد بخار، فصل پنجم- بهسازي شيميايي داخلي ديگهاي بخار،فصل ششم- خوردگي در ديگ بخار،فصل هفتم- معضلات ديگ بخار،فصل هشتم- راه اندازي و از سرويس خارج كردن ديگ بخار،
اصول دیگ های بخاراصول دیگ های بخار
قیمت قیمت : 1000 تومان
3965 بازدید
نوع فایل : pdf