فایل های مجموعه : جــــزوات آموزشی

معرفی قطعات و کدهای تشخیص خطا پکیج سوپر لوکس
نام فایلمعرفی قطعات و کدهای تشخیص خطا پکیج سوپر لوکس
قیمت قیمت : 1000 تومان
3027 بازدید
نوع فایل : pdf
معرفی قطعات و کدهای تشخیص خطا پکیج استاتیس
نام فایلمعرفی قطعات و کدهای تشخیص خطا پکیج استاتیس
قیمت قیمت : 1000 تومان
2994 بازدید
نوع فایل : pdf
نکات فنی دودکش
نام فایلنکات فنی دودکش
قیمت قیمت : 1000 تومان
2997 بازدید
نوع فایل : pdf
اجرت خدمات تاسیسات لوله کشی
نام فایلاجرت خدمات تاسیسات لوله کشی
قیمت قیمت : 1000 تومان
3171 بازدید
نوع فایل : pdf
طراحی تاسیسات استخر
نام فایلطراحی تاسیسات استخر
قیمت قیمت : 1000 تومان
3030 بازدید
نوع فایل : pdf
انواع دتکتور در سیستم های اعلام حریق
نام فایلانواع دتکتور در سیستم های اعلام حریق
قیمت قیمت : 1000 تومان
3259 بازدید
نوع فایل : pdf
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران و معماری (راه و ساختمان) 1388
نام فایلسوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران و معماری (راه و ساختمان) 1388
قیمت قیمت : 2000 تومان
3987 بازدید
نوع فایل : pdf
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران و معماری (راه و ساختمان) 1390
نام فایلسوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری عمران و معماری (راه و ساختمان) 1390
قیمت قیمت : 2000 تومان
4400 بازدید
نوع فایل : pdf
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات)1386/6/16
نام فایلسوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات)1386/6/16
قیمت قیمت : 2000 تومان
4419 بازدید
نوع فایل : pdf
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (برق ، ماشین، تاسیسات کارخانجات) - 1384
نام فایلسوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (برق ، ماشین، تاسیسات کارخانجات) - 1384
قیمت قیمت : 2000 تومان
4082 بازدید
نوع فایل : pdf
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات)-1382/6/28
نام فایلسوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات)-1382/6/28
قیمت قیمت : 2000 تومان
3991 بازدید
نوع فایل : pdf
سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات)-1380/4/8
نام فایلسوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری (برق،ماشین،تاسیسات کارخانجات)-1380/4/8
قیمت قیمت : 2000 تومان
4001 بازدید
نوع فایل : pdf
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (برق ، ماشین، تاسیسات کارخانجات) -1380/2/27
نام فایلسوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (برق ، ماشین، تاسیسات کارخانجات) -1380/2/27
قیمت قیمت : 2000 تومان
3986 بازدید
نوع فایل : pdf
سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (برق ، ماشین، تاسیسات کارخانجات) - 1388
نام فایلسوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (برق ، ماشین، تاسیسات کارخانجات) - 1388
قیمت قیمت : 2000 تومان
4243 بازدید
نوع فایل : pdf
عناصر و جزئیات ساختمانی 2
نام فایلعناصر و جزئیات ساختمانی 2
قیمت قیمت : 1000 تومان
4276 بازدید
نوع فایل : pdf
عناصر و جزئیات ساختمانی 1
نام فایلعناصر و جزئیات ساختمانی 1
قیمت قیمت : 1000 تومان
4252 بازدید
نوع فایل : pdf
آشنایی با روش و نصب و کار با نرم افزار انسیس
نام فایلآشنایی با روش و نصب و کار با نرم افزار انسیس
قیمت قیمت : 1000 تومان
2986 بازدید
نوع فایل : pdf
تغذیهء میکروکنترلرها و نکات آن
نام فایلتغذیهء میکروکنترلرها و نکات آن
قیمت قیمت : 1000 تومان
4041 بازدید
نوع فایل : pdf
مشاهده اطلاعات داخلی PIC
نام فایلمشاهده اطلاعات داخلی PIC
قیمت قیمت : 1000 تومان
4124 بازدید
نوع فایل : pdf
مبدل ديجيتال به آنالوگ (PIC)
نام فایلمبدل ديجيتال به آنالوگ (PIC)
قیمت قیمت : 1000 تومان
4074 بازدید
نوع فایل : pdf
نرم افزار پروتئوس
نام فایلنرم افزار پروتئوس
قیمت قیمت : 1000 تومان
4058 بازدید
نوع فایل : pdf
راه اندازی ادوات خارجی (PIC)
نام فایلراه اندازی ادوات خارجی (PIC)
قیمت قیمت : 1000 تومان
3865 بازدید
نوع فایل : pdf
راه اندازی موتورهای PIC) - DC)
نام فایلراه اندازی موتورهای PIC) - DC)
قیمت قیمت : 1000 تومان
3983 بازدید
نوع فایل : pdf
دستورات - قسمت اول (PIC)
نام فایلدستورات - قسمت اول (PIC)
قیمت قیمت : 1000 تومان
3947 بازدید
نوع فایل : pdf
دستورات ریاضی و مقایسه ای(PIC)
نام فایلدستورات ریاضی و مقایسه ای(PIC)
قیمت قیمت : 1000 تومان
3865 بازدید
نوع فایل : pdf
آشنایی با میکروکنترلر pic16f84
نام فایلآشنایی با میکروکنترلر pic16f84
قیمت قیمت : 1000 تومان
3935 بازدید
نوع فایل : pdf
آشنایی با میکروکنترلرهای pic16f876,877
نام فایل آشنایی با میکروکنترلرهای pic16f876,877
قیمت قیمت : 1000 تومان
3911 بازدید
نوع فایل : pdf
نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان
نام فایلنکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان
قیمت قیمت : 1000 تومان
4121 بازدید
نوع فایل : pdf
آموزش طراحی صفحات وب و آموزش HTML
نام فایلآموزش طراحی صفحات وب و آموزش HTML
قیمت قیمت : 1000 تومان
3906 بازدید
نوع فایل : pdf
مبانی ویندوز
نام فایلمبانی ویندوز
قیمت قیمت : 1000 تومان
3910 بازدید
نوع فایل : pdf
مبانی کامپیوتر
نام فایلمبانی کامپیوتر
قیمت قیمت : 1000 تومان
3957 بازدید
نوع فایل : pdf
انواع لوله ها و موارد مصرف آنها
نام فایلانواع لوله ها و موارد مصرف آنها
قیمت قیمت : 1000 تومان
3989 بازدید
نوع فایل : pdf
مبانی اولیه برنامه نویسی
نام فایلمبانی اولیه برنامه نویسی
قیمت قیمت : 1000 تومان
3897 بازدید
نوع فایل : pdf
انواع اسیلاتور های PIC
نام فایلانواع اسیلاتور های PIC
قیمت قیمت : 1000 تومان
3969 بازدید
نوع فایل : pdf
آشنایی با کامپایلر ها
نام فایلآشنایی با کامپایلر ها
قیمت قیمت : 1000 تومان
3873 بازدید
نوع فایل : pdf
معرفی میکروکنترلر PIC 12F675
نام فایلمعرفی میکروکنترلر PIC 12F675
قیمت قیمت : 1000 تومان
3941 بازدید
نوع فایل : pdf
آشنایی با میکروکنترلرهای PIC
نام فایلآشنایی با میکروکنترلرهای PIC
قیمت قیمت : 1000 تومان
3986 بازدید
نوع فایل : pdf
کاربرد نانو تکنولوژی در تجهیزات روشنایی
نام فایلکاربرد نانو تکنولوژی در تجهیزات روشنایی
قیمت قیمت : 1000 تومان
2562 بازدید
نوع فایل : rar
زمین کردن تاسیسات الکتریکی
نام فایلزمین کردن تاسیسات الکتریکی
قیمت قیمت : 1000 تومان
4002 بازدید
نوع فایل : pdf
دستورالعمل های تعیین آمپراژ کنتور های واحد های مسکونی ،اداری،تجاری و مصارف عمومی مجموعه ها
نام فایلدستورالعمل های تعیین آمپراژ کنتور های واحد های مسکونی ،اداری،تجاری و مصارف عمومی مجموعه ها
قیمت قیمت : 1000 تومان
4900 بازدید
نوع فایل : pdf
مهمترین ها در مبحث دوازدهم
مهمترین ها در مبحث دوازدهم
نام فایلمهمترین ها در مبحث دوازدهم
قیمت قیمت : 1000 تومان
2558 بازدید
نوع فایل : pdf
حداقل ها و حداکثر ها مبحث 15
حداقل ها و حداکثر های مربوط به مبحث پانزدهم
نام فایلحداقل ها و حداکثر ها مبحث 15
قیمت قیمت : 1000 تومان
2562 بازدید
نوع فایل : pdf
مبانی کمپرسور ها
تاريخچه كمپرسورها ،ترموديناميك گازها و فرآيندهاي تراكم در كمپرسورها، دسته بندي كمپرسورها ، كمپرسورهاي تناوبي،كمپرسورهاي دوراني،كمپرسورهاي گريز ازمركز،روانكاري كمپرسورها،خشك كردن گازها
نام فایلمبانی کمپرسور ها
قیمت قیمت : 1000 تومان
4001 بازدید
نوع فایل : pdf
بهره برداری و کنترل کوره ها
فصل اول: كوره ها و انواع آن، فصل دوم: كوره و متعلقات آن، فصل سوم: عمليات نرمال كوره ، فصل چهارم: راه اندازي و توقف كوره
نام فایلبهره برداری و کنترل کوره ها
قیمت قیمت : 1000 تومان
3967 بازدید
نوع فایل : pdf
برج های خنک کننده
انوع برجهاي خنك كننده، مكانيزم انتقال حرارت در برجهاي خنك كن، طبقه بندي برجهاي خنك كن جريان مخالف، اجزاء برج خنك كن، مبدلهاي حرارتي، خصوصيات و ساختار، فاكتورهاي كنترل كمي و کيفی برج، عوامل مؤثر در بازدارن ده هاي خوردگي، تعريف بازدارنده ها، انواع خوردگي در برجهاي خنك كننده، تزريق گاز كلر و آب ژاول به برج خنك كن و ...
نام فایلبرج های خنک کننده
قیمت قیمت : 1000 تومان
4064 بازدید
نوع فایل : pdf
جداسازی و تقطیر
فرآیندهای جدا سازی، انواع برج و کاربرد آن، برجهای سینی دار، سیني غربالي ) Sieve Tray )، سینی دریچه ای) Valve Tray )، انواع Valve Tray و ....
نام فایلجداسازی و تقطیر
قیمت قیمت : 1000 تومان
4083 بازدید
نوع فایل : pdf
مبانی پمپها
مقدمه ای بر پمپاژ و انواع دپمپ ها، تئوری عملکرد پمپ های گریز از مرکز ، دسته بندی پمپ های گریز از مرکز ، پروانه ها ، سرعت مخصوص و کاربری آنها و غیره
نام فایلمبانی پمپها
قیمت قیمت : 1000 تومان
3974 بازدید
نوع فایل : pdf
مخازن تحت فشار
فصل اول: معرفي مخازن، فصل دوم: اجزاي مخازن تحت فشار، فصل سوم : مواد و آلياژهاي مورد استفاده در ساخت مخازن، فصل چهارم: استانداردها و كدهاي مرتبط با مخازن تحت فشار، فصل پنجم : ساخت و بازرسي فني مخازن، فصل ششم: طراحي مخازن تحت فشار،
نام فایلمخازن تحت فشار
قیمت قیمت : 1000 تومان
3978 بازدید
نوع فایل : pdf
اصول دیگ های بخار
فصل اول- بررسي مولد هاي بخار ،فصل دوم- اصول كلي ديگ بخار، فصل سوم- توليد بخار،فصل چهارم- تصفيه آب به منظور توليد بخار، فصل پنجم- بهسازي شيميايي داخلي ديگهاي بخار،فصل ششم- خوردگي در ديگ بخار،فصل هفتم- معضلات ديگ بخار،فصل هشتم- راه اندازي و از سرويس خارج كردن ديگ بخار،
نام فایلاصول دیگ های بخار
قیمت قیمت : 1000 تومان
3964 بازدید
نوع فایل : pdf
تعداد قابل نماۜش