مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است/ خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است/ به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی/ این پیامی است که از دوست به یار آمده است/ شاد باشید در این عید و در این سال جدید/ آرزویی است که از دوست به یار آمده است
آزمون نظام مهندسی

ویژگی های موسسه

موسسه آبتین

 

سعید انکوتی مدیر مجتمع آموزشی آبتین با توجه به نقش برجسته مهارت در کارآفرینی و اشتغال یادآور شد :‌بایستی اطلاع رسانی صحیحی در بین فراگیران علم به سمت آموزش های مهارتی داشته باشیم

 

 

www.Ab-Teen.com

info@Ab-teen.com

 

کانال رسمی تلگرام :

http://tel.ab-teen.com

خـدمـات الـکـترونیک

ورود کاربران



نماد اعتماد الکترونیکی

آمار بازدید

کارگاه عملی و جامع نقشه برداری


جزئیات دوره :‌

بخش 1 :‌ کار با دوربین total station leica Ts02 R500

-1 آشنایی با تجهیزات نقشه برداری :

سه پایه

ژالون

منشور

دوربین

تجهیزات جانبی

-2 تراز و توجیه نمودن دوربین جهت برداشت اولیه

نحوه صحیح تراز نمون دوربین

ساختن پروژه جدید JOB

توجیه دوربین از روش with angle بوسیله زاویه و مختصات و مبدا

-3 برداشت

برداشت توسط دوربین

انواع برداشت :

جهت تهیه نقشه های تفکیکی

جهت تهیه نقشه های ثبتی

جهت برداشت یک محور برای طراحی و پیاده سازی

جهت تهیه نقشه های توپوگرافی

نقشه های محاسبات راه

نقشه های هیدرولوژی

نقشه های خطوط لوله آب و گاز

محاسبات شیب و حوضچه ها و استخرها

محاسبات احجام عملیات خاکی جهت تهیه صورت وضعیت

-4 تخلیه اطلاعات دوربین

نصب نرم افزار prilific usb جهت شناسایی دوربین توسط کامپیوتر

تخلیه اطلاعات توسط نرم افزارflex office

ویرایش اطلاعات تخلیه شده از نرم افزارflex officeجهت ورود به نرم افزارcivil 3d

-5 تزریق اطلاعات خروجی گرفته شده از نرم افزارcivil 3d به دوربین جهت پیاده سازی

نصب نرم افزارcopan lite

تزریق اطلاعاتtxtخروجی گرفته شده از civil 3d به نرم افزارcopan و تبدیل

این فایلtxt به gsi (فرمت داخلی دوربین)

تزریق اطلاعات gsi به دوربین توسط نرم افزارflex office

-6 توجیه نمودن دوربین جهت پیاده سازی

set کردن job

توجیه دوربین

with coord ( بوسیله دو نقطه معلوم)

resection (روش ترفیع یا ایستگاه آزاد بوسیله یک نقطه مجهول و دونقطه معلوم )

-7 پیاده سازی توسط دوربین

پیاده سازی

نکات کاربردی پیاده سازی

نقشه تفکیکی

آکس جاده

آکسها و بیس پلیتهای یک ساختمان

پیاده سازی آکسها

پیاده سازی ارتفاعی بیس پلیتها با استفاده از گزینهtie distance

پیاده سازی جدول معابر

بخش 2 : نرم افزار civil 3d  2015

انجام یک پروژه اجرایی راهسازی کامل

-1 ورود اطلاعات برداشتی به نرم افزار point   :

ورود اطلاعات نقاط

ویرایش نقاط

گروه بندی و فیلترینگ نقاط

جدول بندی نقاط

خروجی گرفتن از نقاط

تولید کلیدهای توصیفی (دسته بندی نقاط با توجه به کد توصیفی)

حذف موقت نقاط

-2 تولید نقشه توپوگرافی Surface

ورود اطلاعات نقاط به سطح جهت تولید نقشه های توپوگرافی

مرزبندی سطح

ویرایش سطح

اضافه کردنBreaklineبه سطح

نرم کردن منحنی های میزان

تنظیم میزان فشردگی منحنی های میزان اصلی و فرعی

تغییر رنگ منحنی های میزان

افزایش تراز ارتفاعی سطح به یک میزان مشخص( کاهش یا افزایش )

لیبل گذاری ارتفاعی منحنی های میزان

تعریف و نمایش طیف رنگ ارتفاعی روی نقشه توپوگرافی

مشخص کردن آبریزها و حوضچه های آبریز جهت مطالعات هیدرولوژی

از بین بردن مثلث بندی های مسطح جهت کاهش خطاهای توپوگرافی

مشاهده اطلاعات آماری سطح

3- مسیر alignment

ترسیم مسیر :

هوشمند

دستی

ترسیم انواع قوسهای افقی :

ساده

کلوتئوید

مرکب

معکوس

سرپانتین

آفست گذاری مسیر :

ترسیم عرضهای مسیر (آفست گذاری)

ویرایش آفستها

تعریض مسیر :

ترسیم تعریض:

ویرایش تعریض مسیر:

ویرایش کلی مسیر پس از ترسیم

ویرایش کیلومتراژ مسیر

تعریف پارامترهای آیین نامه و کنترل هوشمند توسط نرم افزار

نحوه اعمال دور به مسیر

گرفتن فایل خروجی میخکوبی مسیر جهت پیاده سازی مسیر توسط دوربین

4- پروفیل طولی profile

نحوه ترسیم پروفیل طولی

ترسیم خط پروژه و قوسهای قائم

ویرایش پروفیل طولی و خط پروژه

از بین بردن گریدهای اضافی

اضافه کردن نوارهای مختلف زیر پروفیل(دیاگرام شیب،انحنا،دور و ......)

هاشورزنی فضای مابین خط زمین و خط پروژه

نمایش همزمان پروفیلهای طولی چند مسیر روی یک پروفیل طولی

تعریف پارامترهای آیین نامه و کنترل هوشمند توسط نرم افزار

5- Corridor

ترسیم الگوهای روسازی را جهت مونتاژ شدن رو سطح خط پروژه

ساخت corridor

تولید سطح از corridor جهت محاسبه حجم عملیات خاکی

تولید section جهت تولید مقاطع عرضی

تولید مقاطع عرضی

احجام عملیات خاکی

احجام زیرسازی :

روسازی راه :

احجام روسازی:

متره و برآورد روسازی راه :

تناژ مورد نیاز قیر خالص جهت استفاده در آسفالت :

تناژ مورد نیاز قیر MC برای پریمکت یا تک کت

تعداد پاکت سیمان مورد نیاز جهت جوبهای کناره مسیر :

تعداد سرویس شن مورد نیاز جهت لایه های base , subbase

6- ترسیم منحنی بروکنر

Drive نمودن روی corridor

7- تهیه نقشه تفکیکی

ورود و ویرایش نقاط

تهیه نقشه تفکیکی از منوی parcel

تجزیه نقشه تفکیکی به مجموعه ای از نقاط

خروجی گرفتن از نقاط در قالب یک فایل txt جهت تزریق در دوربین برای پیاده سازی نقشه

8- محاسبه حجم مابین دو سطح

9- تلفیق نقشه توپوگرافی با پروفیل طولی

10- محاسبات احجام شیب،حوضچه ها ، رمپها و ....

بخش 3 : سخت افزار ها و نرم افزار های جانبی و نکات کاربردی نقشه برداری

11- GPS Garmin Oregon 550

آشنایی با کارکرد GPS

شروع به کار GPS و بررسی منوهای کلی دستگاه

ذخیره و ویرایش نقاط :

مشاهده تعداد ماهواره های موجود در محل قرارگیریGPS اطلاعات نقاط و خطای اندازه گیری :

مدیریت نقاط

نحوه تغییر نمایش مختصات از northing/easting به lat,lon

طول و عرض جغرافیایی:

تنظیم واحدها:

ترسیم پروفیل طولی زمین طبیعی:

کالیبره نمودنGPS

سیستم

صفحه نمایش

تغییر گزینه های موجود در صفحه اصلی GPS

تنظیم نور صفحه

ترسیم کروکی اتوماتیک توسطGPS

رجوع دهی به نقاط

تنظیم کیفیت عکس

محاسبه مساحت یک ناحیه بسته

بدست آوردن مختصات نقاط به صورت دقیقتر از روش میانگین گیری:

پیاده سازی نقاط :

12- Google earth

رجوع دهی به نقاط

ترسیم و ذخیره کروکی مختصات دار

Utm سازی نقشه ها با استفاده از google earth

تهیه نقشه توپوگرافی قابل استفاده در نرم افزار civil 3d

13- expert gps

انجام تنظیمات اولیه نرم افزار

ورود اطلاعات از سخت افزار ها و نرم افزار های مختلف به نرم افزار

تبدیل فرمت فایلهای وارد شده به نرم افزار به سایر فرمتها

تخلیه اطلاعات ازGPS و تزریق اطلاعات به GPS

14- UTM سازی نقشه ها و کاربردهای مختلف آن در ارگانهای مختلف:

استفاده از دستور adetransform

دستور adersheet

دستور align

15- کار با نقشه های میکرواستیشن

تبدیل نقشه های microstation به اتوکد

نحوه کار با نقشه های micro station

کانال رسمی تلگرام

گالری آموزشی
Developed by JoomVision.com

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین

آموزشگاه آبتین آموزشگاه آبتین
حاضرین در سایت
 86 مهمان حاضر
آمار بازدیدکنندگان
4945امروزmod_vvisit_counter
18490دیروزmod_vvisit_counter
23435این هفتهmod_vvisit_counter
164103هفته گذشتهmod_vvisit_counter
318988این ماهmod_vvisit_counter
98256ماه گذشتهmod_vvisit_counter
2390775کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 86 مهمان حاضر
IP شما: 34.204.0.181
 , 
امروز: 30 ارديبهشت 1398
اخبار نظام مهندسی